+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sohbetler Forumunda Orucu Bozan Durumların Listesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Orucu Bozan Durumların Listesi  Orucu Bozan Şeylerin Listesi kısaca bilgi


  Orucu Bozan Şeyler.png

  -Oruçlu olduğunu bilerek yemek ve içmek (yenilip içilen şey ister gıda, ister ilâç olsun).

  -Oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmak.

  -Karı-kocadan biri ötekine zorla cinsel ilişkide bulunduğu takdirde zorla ilişkide bulunana kaza ve keffaret, kendisine zorla ilişkide bulunulan kişiye de kaza lâzım gelir.

  -Ağzına giren yağmur, kar ve doluyu kendi isteğiyle yutmak.

  -Sigara içmek, öd ağacı veya anber ile tütsülenip dumanını içeri çekmek.

  -Buğday ve arpa tanesi yutmak.

  -Dışardan bir susam tanesi kadar bir şeyi alıp yutmak.

  -Boğazına parmak salıp kendi isteğiyle kusmak.

  -Ağız dolusu gelen kusmayı iade etmek.

  -Bile bile midesine veya genzine duman sokmak. Binaenaleyh astım hastalarının kullandığı nefes açıcı fısfıs orucu bozar. Çünkü o sadece hava değil, nefes açıcı ilaç içeren özel bir havadır.

  -Tan yeri ağarmışken, vakit var zannıyla yeme ve içmeye devam etmek.

  -Güneş batmadan evvel, battı zannıyla iftar etmek.

  -Cinsel ilişki dışında kadının bir tarafına temas ettirmek veya öpmek suretiyle inzal vaki olmak, menisi akmak.

  -Ramazan orucuna niyet etmeyerek gündüz yiyip-içmek.

  -Oruçluyken sefere niyet edip memleketinden çıkınca orucu bozmak.

  -Hastalık gibi dinen geçerli bir özür sebebiyle orucu bozmak.

  -Arka veya ön uzvuna yaş, ıslak parmağını girdirmek.

  -Ön veya arka organlara kaybolacak şekilde pamuk ve sargı bezleri sokmak. Böyle kuru maddelerin uçları dışarıda kalırsa, oruç bozulmaz.

  -Oruçlu bir kimseye ok veya mermi gibi bir şey saplandığında, saplanan şeyin ucu dışarıda kalmayacak şekilde vücûd içinde kaybolursa oruç bozulur ve kâza lâzım gelir.


  -Yenmesi alışılmış olan çamur, kil ve kömür gibi şeyleri yemek. (Bazı kimseler bunları severek yerler.)

  -Az miktarda tuz yemek.

  -Karısının veya sevdiği bir kimsenin tükürüğünü yutmak. (Bundan zevk aldığı için kaza ve keffaret gerekir. Başkasının tükürüğünden iğrendiği için bundan keffaret gerekmez.)

  -Kan aldırdıktan veya sadece karısını öptükten sonra orucu bozulduğu kanaatiyle bile bile orucunu bozmak.

  -Pamuk ve kağıt gibi yenmesi mutad olmayan bir şey yutmak,

  -Bir defada çok miktarda tuz yemek,

  -Yenmesi mutad olmayan zeytin çekirdeği yemek. Yenmesi alışılmış olan çekirdeği yemek ise keffareti gerektirir

 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Cevap: Orucu Bozan Durumların Listesi
  Orucu bozan durumlar ; oruçluyken yiyip içmek, sigara içmek, tuz yemek ,arpa tanesi bile olsa onu yutmak... gibi olaylar orucumuzu bozar.


 3. Zeynep
  Görevli Bayan Üye

  Cevap: Orucu Bozan Durumların Listesi

  Orucu bir çok şey bozar bu durumlardan bazıları şöyle burna yada kulağa ilaç damlatmak denize girmek abdest alırken burna yada boğaza su kaçması dil altına konulan oruçlar


 4. Zeynep
  Görevli Bayan Üye

  Cevap: Orucu Bozan Durumların Listesi

  Oruç bozan bazı haller

  Kas den yemek içmek ve oruca aykırı olan işleri yapmak orucu bozar
  Uyku halinde bir şey yemek içmek orucu bozar. Bu yanılma işi gibi sayılmaz.
  • Oruçlu olduğu halde yemek yiyen kimseye: "Sen oruçlusun" denildiği halde, hiç aldırış etmeyerek yemesine devam etse, sahih olan görüşe göre, orucu bozulur ve ona kaza gerekir.
  • Hata yolu ile yemek içmek de orucu bozar. Bunun için, oruçlu olduğunu bildiği halde bir kimse, kasıd olmaksızın hata ile bir şey yemek içse, abdest alırken boğazından aşağı su kaçsa veya ağzına yağmur ve kar taneleri düşüp midesine doğru gitse orucu bozulur ve üzerine kaza gerekir. Fakat oruçlu olduğu hatırında yoksa bunlardan dolayı orucu bozulmaz.

+ Yorum Gönder