+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sohbetler Forumunda Kuranda Be Harfinin Anlamı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kuranda Be Harfinin Anlamı
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Cevap: Kuranda Be Harfinin Anlamı
  Kuranda Be Harfinin Anlamı Hakkında

  B" harfinin manası

  Bu arada “B”ismillah’ın açıklaması konusuna en güzel yorumu getirmiş Merhûm Hamdi Yazır’a kulak verelim.
  Türkiye`deki en mükemmel tefsir olan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bastırtmış olduğu, Elmalılı Hamdi Yazır` ın hazırladığı "HAK DİNİ KURÂN DİLİ" isimli 9 ciltlik eserin 1. cilt 42 ve 43. sayfalarında "B" harfinin manasıyla ilgili olarak özetle şu bilgi vardır:

  "Eazımı müfessirin diyorlar ki. "BA"nın buradaki manayı ilsakı, ya MÜLASEBET ve MUSAHEBET veya istianedir...

  Bu tevile göre; <"B" ile başlayan> besmelenin meâli "ALLAH’ı Rahmanı Rahim namına" demek oluyor ki; bu da "B"de MÜLÂBESE manâsına râcidir... Bunun hasılı, bir niyâbet itirafıdır.
  Bir işe başlarken, "filan namına" demek, "ben bunu ona izafeten, ona hilafeten, onu temsilen, ONUN BİR ALETİ olarak yapıyorum; bu iş hakikatte benim veya başkasının değil ancak onundur" demek olur... Bu da vahdeti vücud mülâhazasına râci bir fenâfillah hâlidir."

  Bu konuda son devir çelebilerinden değerli mutasavvıf Ahmed Avni Konuk da Fusûs şerhinde (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fak. Yay. cilt 2 sayfa l9l), "B" harfiyle alâkalı olarak kısaca şöyle der:

  "Bİ İBADİHİ` deki "Ba" mülâbese içindir... Demek ki, ALLAH Zü`l-celal ibadının kisve-i taayyününe bürünüp zahir olmuştur"!...

  O halde “B” harfinin ihtiva ettiği bu anlam ışığında âyetleri nasıl meâllendirelim?... Ya da “B” harfi ile başlayan âyetleri nasıl anlayabiliriz?... “B” Harfi neyi fark edip anlamamız için kullanılmıştır Kelâmullah’ta? 3. Nesrin
  Devamlı Üye

  Cevap: Kuranda Be Harfinin Anlamı

  Kuranda bulunan harflerde normal hayatta kullandığımız harflerden farklıdır. çünkü onların her biri kendi içinde farklı bir anlam taşır. bunlardan biride be harfidir be harfinin anlamı berekettir.


+ Yorum Gönder


kuranda be