+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Sahabeler ve İslam Alimleri Forumunda Ebu hanife'nin öğrencileri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Ebu hanife'nin öğrencileri

  Ebu Hanife'nin Meşhur Öğrencileri


  Ebu Hanife'nin en meşhur talebesi Ebu Yusuf idiHarun Reşid zamanında baş kadılık görevini üstlenmiştirBu,Hanefi mezhebinin Irak,Horasan ve Maveraünnehir diyarlarında tutulmasının ve mahkemelerce esas alınmasının sebebi olmuştur


  Ebu Hanife.JPG


  Ebu Hanife'nin talebeleri arasında tasnifce en iyileri,derse en müdavimleri Muhammed bel-Hasan'dıOnun hayat hikaysesinden öğrendiğimize göre,fıkhı Ebu Hanife ve Ebu Yusuf'tan tahsil ettikten sonra Medine'ye gitmiş ve orada İmam Malik'ten de Muvatta'ı okumuşturSonra kendine dönmüş ve Hanefi mezhebinin meselelerini tek tek Muvatta'a tatbik etmiştirUyuşanları olduğu gibi kabul etmiştirUyuşmayanlara gelince,eeğer sahabe ve tabiin alimlerinden bazılarının kendi mezhepleri doğrultusunda görüşleri varsa onları da aynen kabul etmiştirAma görüşleri arasında zayıf bir kıyas ya da isabetsiz bir tahric bulmuş bunlara fukahananın amel etmekte olduğu sahih bir hadisin ters düştüğünü görmüş yahut onların,ulemanın çoğunluğunun ameline muhalif olduğunu anlamışsa o zaman kendi mezheplerine ait olan görüşüterkederek daha üstün bulduğu selefe ait başka bir görüşe geçmiştir
  Bu iki inan da aynen üstadaları Ebu Hanife gibi,İbrahim ve akranı alimlerin takip ettikleri yol üzere yürümüşler,onların görüşlerine önem vermişlerdir

 2. Hakim
  Devamlı Üye

  Cevap: Ebu hanife'nin öğrencileri
  Ebu hanifenin en önemli öğrencilerinden bir tanesi olan ebu yusuf zamanında çok güzel şeyler yapmış ve akıllı bir öğrenci olmakla birlikte din çerçevesine çok bağlı bir insandır.


+ Yorum Gönder


ebu hanifenin öğrencileri